Uudistettu Työvoimabarometri tarjoaa aiempaa laajempaa ja laadukkaampaa tietoa työmarkkinoista

Ammattibarometrin uudistamisessa nimi vaihtui Työvoimabarometriksi. Uudistuksen tavoitteena oli tuottaa aiempaa laajempaa ja laadukkaampaa tietoa työmarkkinoiden nykytilanteesta ja tulevaisuuden näkymistä. Työvoimabarometrissä keskitytään alueiden ja toimialojen keskeisiin tulevaisuuden näkymiin ja työvoimatarpeisiin.

Tarkempaa kuvaa työvoimatarpeista

Työvoimabarometrissä tarkastellaan ammattien ohella myös erilaisia osaamistarpeita ja sen lisäksi barometristä löytyy ammattikohtaista työmarkkinatietoa. Uudella toimialakohtaisella lähestymistavalla saadaan aiempaa tarkempi kuva työvoimatarpeista. Työvoimabarometrin tietoja voivat hyödyntää niin uravalintoja suunnittelevat kansalaiset, työnantajat kuin oppilaitokset ja koulutusten järjestäjät.

Kansalaisten, yritysten, oppilaitosten ja päättäjien tukena

Uravalintojaan suunnittelevat kansalaiset voivat hyödyntää Työvoimabarometria asuinpaikkaansa tai koulutusvalintojaan suunnitellessaan. Barometrin alueellinen näkökulma auttaa vertailemaan eri alueiden työmarkkinatilannetta, kun taas ammatillinen näkökulma tarjoaa tietoa eri alojen työtilanteesta.

Työnantajat voivat hyödyntää barometria esimerkiksi rekrytointistrategian suunnittelussa ja investointipäätöksissä. Tieto työmarkkinoiden tilanteesta tukee yritysten kilpailukyvyn säilyttämistä ja kasvattamista. Oppilaitokset ja koulutuksen järjestäjät saavat barometrista tarvittavaa tietoa siitä, millaista koulutusta tulisi järjestää vastaamaan työmarkkinoiden tarpeita. Työvoimabarometri auttaa suunnittelemaan koulutusohjelmia, jotka ovat linjassa työmarkkinoiden vaatimusten kanssa.

Päättäjät voivat käyttää Työvoimabarometrin tarjoamaa tietoa päätöksenteon tukena. Tieto auttaa kohdentamaan resursseja alueille ja aloille, joilla niitä tarvitaan eniten.

Tiedot kerätään ELY-keskusalueittain. Lokakuussa 2023 järjestettiin 50 keskustelutilaisuutta, joissa olivat mukana alueen sekä toimialan kannalta keskeisimmät asiantuntijatahot ja muun muassa merkittävät työnantajat.

Työvoimabarometri osana teemavuotta

Työvoimabarometri kytkeytyy vahvasti kahteen Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan: osaamisen tunnistamiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Samalla se antaa eri sidosryhmille työkaluja jatkuvaan oppimiseen.

Lue lisää uudistetusta Työvoimabarometristä työ-ja elinkeinoministeriön sivuilta.