Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt -verkkotilaisuus 16.4.2024

Osaamisen tunnistamisen hyvistä käytännöistä niin työelämän kuin yksilön näkökulmasta keskustellaan työ- ja elinkeinoministeriön verkkotilaisuudessa tiistaina 16.4.2024 klo 9–10.30.

Tilaisuudessa pureudutaan tuoreeseen Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt -selvitykseen, jonka toteuttivat Demos Helsinki Oy, Innolink Research Oy sekä TIEKE Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus ry. Selvityksen tulosten lisäksi esitellään käytäntöjä, joiden avulla voitaisiin edistää sekä työssä että rekrytointitilanteessa olevien osaamisen tunnistamista.

Havaintoja osaamisen tunnistamisesta ja katsaus tulevaisuuden työelämään

Verkkotilaisuuden yhtenä puhujana kuullaan Aalto-yliopiston työelämäprofessori, filosofian tohtori Lauri Järvilehtoa, joka kertoo Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt -selvityksen innoittamia havaintoja osaamisen tunnistamisesta. Puheenvuorossaan Järvilehto käsittelee osaamista ja tulevaisuuden työelämää.

Taustalla osaamisen tunnistamisen työryhmä

Tilaisuudessa käsiteltävä selvitys liittyy työ- ja elinkeinoministeriön ja opetus- ja kulttuuriministeriön perustaman osaamisen tunnistamisen työryhmän työhön. Osaamisen tunnistamisen työryhmä edistää ja ohjaa työpaikoilla ja koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankitun osaamisen tunnistamisen työvälineiden ja menettelyjen luomista.

Tarkemmat tiedot tapahtumasta ja ilmoittautumisohjeet löydät täältä.