Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt työelämässä -webinaari 15.3.2024

Demos Helsinki, Innolink ja TIEKE toteuttivat yhteistyössä työ- ja elinkeinoministeriön rahoittaman Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt-selvityshankkeen, jonka tuloksia käydään läpi 15.3. Tieken järjestämässä AamuAreena-webinaarissa. 

Selvitys osana työikäisten osaamisen tunnistamisen hanketta 

Osaamisen tunnistamiseen keskittyvässä selvityshankkeessa selvitettiin muun muassa sitä, millaisin menetelmin organisaatioissa tunnistetaan erityisesti koulutusjärjestelmän ulkopuolella hankittua osaamista sekä löytyykö osaamisen tunnistamisen käytännöissä toimialakohtaisia eroja tai ovatko jotkut käytännöt tietyille henkilöstöryhmille suunnattuja.

Hankkeessa kartoitettiin Selvityksessä kartoitettiin myös sitä, mikä menetelmissä toimii ja mitä niissä pitäisi kehittää sekä minkälaisiksi työntekijät ja -hakijat kokevat valmiutensa sanoittaa ja osoittaa osaamistaan. Selvitys on osa työ- ja elinkeinoministeriön toteuttamaa työikäisten osaamisen tunnistamisen hanketta (RRF).

AamuAreena-webinaarissa Demos Helsingin, Innolinkin, Tieken ja työ- ja elinkeinoministeriön asiantuntijat kertovat osaamisen tunnistamiseen keskittyvän selvityshankkeen keskeisistä tuloksista. Tapahtuma on suunnattu erityisesti työnantajille, HR-asiantuntijoille ja viestintäalan ammattilaisille.

Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt työelämässä AamuAreena-webinaari osana teemavuotta

Osaamisen tunnistamisen hyvät käytännöt työelämässä -webinaari kytkeytyy vahvasti kolmeen Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan: jatkuvaan oppimiseen, oman osaamisen tunnistamiseen ja näkyväksi tekemiseen sekä elinikäiseen ohjaukseen.

Lue lisää tilaisuudesta ja ilmoittaudu mukaan Tieken verkkosivuilla.