Mikä teemoista on ajankohtaisin sinulle tai organisaatiollesi?

Osaamisen tunnistaminen


Kaikki osaaminen on tärkeää, oli se sitten syntynyt opinnoissa, työssä, vapaa-ajalla tai harrastuksissa. Oman osaamisen tarkastelu ja näkyväksi tekeminen kannustaa muitakin tekemään samoin. Tärkeä askel kaikenlaisen osaamisen tunnistamiseen on siitä puhuminen. Siksi osaamisen teemavuonna kehotamme sekä oman että muiden osaamisen sanoittamiseen.

Jatkuva oppiminen


Maailma muuttuu, niin myös työ. Nuorena koulussa opitut asiat eivät kannattele läpi työuran, vaan osaamista on tarpeen päivittää jatkuvasti. Mitä minä haluan osata? Millaista osaamista organisaatiomme tarvitsee? Jatkuva oppiminen on niin oppilaitoksissa kuin työpaikoillakin toteutuvaa osaamisen kehittämistä.

Osaavan työvoiman saatavuus


Työelämän toimijoiden tarvitsemaa osaavaa työvoimaa on saatavilla, kunhan otamme käyttöön uusia toimintatapoja osaajien löytämiseksi. Osaamisen näkyväksi tekeminen, jatkuva oppiminen, maahanmuutto, työpaikkojen vetovoiman ja monimuotoisuuden lisääminen sekä alueellinen ja ammatillinen liikkuvuus tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia osaavan työvoiman saatavuuteen.

Elinikäinen ohjaus


Työikäisille on tarjolla monipuolisia osaamisen kehittämisen mahdollisuuksia. Työikäiset tarvitsevat kuitenkin myös neuvontaa ja ohjausta saadakseen ajantasaista ja luotettavaa tietoa mahdollisuuksistaan. Yksilöitä voidaan tukea ammattitaitoisten ohjaajien toimesta erilaisilla tieto-, neuvonta- ja ohjauspalveluilla, mukaan lukien digitaalisilla palveluilla. Palveluiden tarkoituksena on auttaa oman osaamisen tunnistamisessa, erilaisten vaihtoehtojen tarkastelussa, tavoitteiden asettamisessa ja vaikkapa opiskelumotivaation löytämisessä.