Oppimisvaikeudet työelämässä -verkkotilaisuudesta asiantuntijoiden vinkkejä työssä oppimisen edistämiseen

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan 13.2.2024 verkkotilaisuutena järjestämässä tapahtumassa pureudutaan oppimisvaikeuksien huomioimiseen uuden oppimisessa.

Uuden oppiminen keskiössä

Työurat ovat muuttuneet oppimisuriksi ja kaikissa tehtävissä tarvitaan uuden oppimista. Samaan aikaan joka viidennellä työikäisellä on oppimisvaikeuksia tai muita oppimiseen liittyviä pulmia. Teamsin kautta järjestettävässä tapahtumassa kuullaan asiantuntijapuheenvuoroja ja saadaan konkreettisia vinkkejä siihen, miten työpaikalla voidaan edistää kaikkien työssä oppimista.

Tilaisuus on suunnattu erityisesti työnantajille, HR-asiantuntijoille ja viestintäalan ammattilaisille. Myös muut aiheesta kiinnostuneet ovat lämpimästi tervetulleita.

Oppimisvaikeudet huomioivia käytäntöjä

Noin 11 prosentilla aikuisista on diagnosoitu oppimisvaikeus ja lisäksi noin 11 prosenttia aikuisista kertoo kokevansa oppimisvaikeuksien kaltaisia esteitä. Oppimiseen liittyvät pulmat ovat yhteydessä työssä oppimiseen ja työkykyyn. Ihmiset, joilla on oppimisvaikeuksia, arvioivat työkykynsä muita heikommaksi ja kokevat harvemmin, että työpaikalla tuetaan uuden oppimista. Oppimisvaikeudet eivät kuitenkaan estä uuden oppimista. Siksi jokaisella työpaikalla tulisikin olla valmiuksia ja osaamista huomioida erilaisia ja monenlaisia oppijoita. Pienillä ratkaisuilla voidaan tehdä jokaisen työnteko ja uusien asioiden haltuunotto sujuvammaksi.

Tapahtuma osana teemavuotta

Oppimisvaikeudet työelämässä -verkkotilaisuus kytkeytyy vahvasti Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan jatkuva oppiminen.

Tapahtuman tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisen löydät täältä.