Opinlakeus-koulutusmessut järjestetään Seinäjoki Areenalla 17.–18.1.2024

Tapahtuma tarjoaa jatko-opiskelupaikkaa etsiville nuorille ja aikuisille erinomaisen mahdollisuuden tutustua erilaisiin koulutusvaihtoehtoihin yhdellä kertaa. Paikalla voi keskustella henkilökohtaisesti opiskelijoiden ja koulutuksen järjestäjien kanssa – näin messuvierailija saa tietoa, vinkkejä ja rohkeutta oman uran ja alan valintaan.

Tietoon perustuvaa tapahtumasuunnittelua

Syksyllä 2022 Etelä-Pohjanmaan alueen yläkoulun oppilaille toteutettiin kysely, jossa kartoitettiin heidän tarpeitaan ja toiveitaan Opinlakeus-koulutusmessuihin liittyen. Vastauksia saatiin 621 ja ne ovat vaikuttaneet sekä messuohjelman suunnitteluun että näytteilleasettajien valmisteluihin.

Kyselyn tuloksista selvisi, että 130 vastaajaa ei vielä tiennyt, minne haluaa suunnata yläkoulun jälkeen. Koulutusvaihtoehtoja esitteleville messuille on siis selkeä tarve. Kyselystä nousi esiin myös se, että oppilaat toivovat kuulevansa messuilla opinnoista suoraan opettajilta, opinto-ohjaajilta ja opiskelijoilta. Messuille toivottiin myös ohjelmaa, johon voi itse osallistua.

Ohjelmaa aikuisille ja nuorille

Keskiviikkona 17.1. Seinäjoki Areenalla on käynnissä alkuvuoden suurimpiin kuuluva rekrytointitapahtuma Meirän Rekry. Opiskelupaikan lisäksi messuilla voi siis etsiä myös työpaikkaa. Siksi ensimmäisenä messupäivänä paikalle odotetaan etenkin aikuisia, alanvaihtoa miettiviä, oman osaamisen kehittäjiä ja muita korkeakouluopinnoista kiinnostuneita.

Torstaina 18.1. Opinlakeus-messuilla järjestetään toiminnallinen Taitaja9-kädentaitokilpailu, jossa 7.–9.-luokkalaiset kisaavat eri oppiaineiden osaamisessa ja tutustuvat samalla eri ammattialoihin. Toisena messupäivänä osallistujissa on siis enemmän yläkoululaisryhmiä ja toisen asteen opiskelijoita.

Messut osana teemavuotta

Koulutukseen keskittyvät Opinlakeus-messut kytkeytyvät vahvasti varsinkin kahteen Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan: elinikäiseen oppimiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen.

Haluatko näytteilleasettajaksi tai vierailijaksi? Tapahtuman tarkemmat tiedot ja ilmoittautumisen löydät Opinlakeus-oppimisverkoston sivuilta.