Jotpan osaamistarvekompassi kokoaa yhteen tietoa tulevaisuuden työelämän osaamistarpeista

Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus Jotpan osaamistarvekompassi on ennakointitiedon palvelu, joka tarjoaa asiantuntijatahoille koottua ja ajankohtaista tietoa työelämän tulevaisuudessa tarvitsemasta osaamisesta. Ohjaajat voivat hyödyntää palvelua asiakkaan mahdollisuuksien hahmottamisessa.

Huomio ammatti-identiteetistä osaamisidentiteettiin

Osaamistarvekompassi sopii erityisesti tilanteisiin, joissa on kyse työikäisen asiakkaan tarpeesta ylläpitää, kehittää tai uudistaa osaamistaan. Palvelun tavoitteena on myös tukea jatkuvan oppimisen uudistusta ja edistää urasuunnittelutaitoja kääntämällä huomion ammatti-identiteetistä osaamisidentiteettiin.

Osaamistarvekompassin sisällöissä on hyödynnetty lukuisia eri tietolähteitä, kuten Tilastokeskuksen dataa, ennakointi- ja rekisteriaineistoja, louhittua dataa, Koski-tietovarannon dataa sekä Opetushallituksen ennakoinnin analyyseja kattavan kokonaiskuvan luomiseksi.

Uudet ja nousevat osaamiset keskiössä

Osaamistarvekompassiin on koottu vain ne osaamiset, joille on analysoidun aineiston perusteella eniten kysyntää työelämässä. Osaamistarvekompassin sisältämässä aineistossa korostuvat erityisesti uudet ja nousevat osaamiset sekä sellaiset osaamiset, joiden tarjonta ei vastaa kysyntää. Palvelu on kehitysvaiheessa ja se päivittyy kevään 2024 aikana.

Osaamistarvekompassi osana teemavuotta

Osaamistarvekompassi kytkeytyy vahvasti kolmeen Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan: jatkuvaan oppimiseen, osaavan työvoiman saatavuuteen sekä elinikäiseen ohjaukseen.

Osaamistarvekompassiin voit tutustua tarkemmin täällä.