Hyria haastaa koulutuksen järjestäjät tarjoamaan osaamistakuun

Hyria haluaa varmistaa osaavien työntekijöiden saatavuuden työnantajille ja parhaat mahdollisuudet työllistymiseen tutkinnon suorittaneille. Siksi Hyria tarjoaa perustutkinto-opiskelijoilleen valmistumisen jälkeen 12 kuukauden Osaamistakuun ja haastaa muut koulutuksen järjestäjät tekemään samoin.

Paremmat valmiudet työelämään

Asiantuntijoiden arviot ovat huolestuttavia: ammatillisista oppilaitoksista valmistuneilla ei ole aina riittäviä käytännön valmiuksia työelämään. Tämä johtaa siihen, että monilla aloilla on pulaa osaajista vaikka tekijöitä saattaa löytyä.

Osaajapulan vähentämiseen tarvitaan uusia ratkaisuja, jotka hyödyntävät ja täydentävät jo olemassa olevaa osaamista. Hyrian vuoden mittaisella Osaamistakuulla varmistetaan, että henkilö saa tarvitsemaansa koulutusta työllistyäkseen ja voidakseen vastata paremmin työmarkkinoiden tarpeisiin.

Miten takuu toimii?

Osaamistakuu on tarpeellinen monesta syystä. Valmistuneiden osaamisessa on eroja, koska opiskelijat sekä panostavat opintoihin että suoriutuvat niistä hyvin yksilöllisesti. Työelämään siirtyessä opiskelija saattaa myös huomata, että hänen suorittamansa valinnainen sisältö ei ollutkaan näiden työtehtävien kannalta paras vaihtoehto, ja jokin toinen opintokokonaisuus olisi valmistanut hänet valittuun työtehtävään paremmin.

Kun valmistunut työnhakija kohtaa haasteita työllistymisessä tai työnantaja kokee hänen osaamisensa riittämättömäksi hänen työtehtäviinsä, sovelletaan Osaamistakuuta. Takuun puitteissa henkilölle voidaan tarjota osaamista vahvistavaa tai täydentävää koulutusta enintään 60 tuntia. Maksuton koulutus suoritetaan Hyrian olemassa olevissa koulutusryhmissä ja suunnitellaan aina koulutettavan henkilökohtaisten tarpeiden mukaan.

Osaamistakuu osana teemavuotta

Osaamistakuu kytkeytyy vahvasti kahteen Euroopan osaamisen teemavuoden kärkiteemaan: jatkuvaan oppimiseen ja osaavan työvoiman saatavuuden varmistamiseen. Samalla se antaa opiskelijoille turvaa ja varmuutta tulevaan sekä työnantajille rohkeutta palkata opinnoista vasta valmistuneen.

Lue Osaamistakuusta lisää Hyrian verkkosivuilta.